CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỔ BIẾN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỔ BIẾN

Chief Executive Officer/ Giám đốc điều hành

MBA Essentials for Leaders/ Tinh hoa MBA dành cho Lãnh đạo

Business Ideology & Philosophy/ Tư tưởng Kinh doanh

Strategic Management/ Quản trị Chiến lược

Blue Occean Strategy/ Chiến lược Đại Dương Xanh

Leadership Development Program/ Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo

Brand and Marketing Management for Leaders/ Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo

HRM for Leaders/ Nhân sự dành cho lãnh đạo

Acounting for Leaders/ Kế toán dành cho Lãnh đạo

Finance for non-financial Leaders/ Tài chính dành cho Lãnh đạo

Tax for Leaders/ Thuế dành cho lãnh đạo

Law for Leaders/ Pháp luật dành cho lãnh đạo

PR & MR/ Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng

Corporate Culture/ Văn hóa doanh nghiệp

Balance Scorecard / Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng

Business etiquette/ Giao tế Doanh Nhân

Critical Thinking & Decision Making/ Phương pháp tư duy & Ra quyết định

CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

 

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC VIỆT 

(Đơn vị chủ quản Website: www.dulichhocsinh.net)

Add: Số 62A, Đường TCH 03, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Tel: 028 6660 9938 - Hotline: 0978 35 24 35

Email: hoangngocvietco@gmail.com, dulichhocsinh.net@gmail.com

Website: www.hoangngocviet.com / www.dulichhocsinh.net / www.tourhocsinh.com.vn

Tax Code: 0308145431 - Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hồ Chí Minh Cấp ngày 14/04/2009