CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

ĐÀO TẠO CHO BỘ PHẬN MARKETING & SALES

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỘ PHẬN MARKETING & SALES

Marketing Planning & Strategy/ Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Marketing

Marketing Project Management/ Quản Lý Dự Án Marketing

Information For Marketing Decision Making/ Phân Tích Thông Tin cho Những Quyết Định Marketing

Digital Marketing/ Marketing Kỹ Thuật Số

Brand Management/ Quản Trị Thương Hiệu

Professional Sales Supervisor/ Giám Sát Bán Hàng chuyên nghiệp

Sales Management/ Quản Lý Bán Hàng

Professional Selling Skills/ Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Customer Service/ Chăm Sóc Khách Hàng

Consumer Behavior/ Hành Vi Người Tiêu Dùng

CRM/ Quản Trị Mối Quan Hệ Với Khách Hàng

Trade Marketing/ Hỗ trợ Thương mại

Distribution Systems/ Xây dựng Hệ thống phân phối

Sales forcast & Sales plan/ Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng

Negotiation Skills/ Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng

Commodities Display Skills/ Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa

 

 

 

CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT
CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG NGỌC VIỆT

 

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC VIỆT 

(Đơn vị chủ quản Website: www.dulichhocsinh.net)

Add: Số 62A, Đường TCH 03, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Tel: 028 6660 9938 - Hotline: 0978 35 24 35

Email: hoangngocvietco@gmail.com, dulichhocsinh.net@gmail.com

Website: www.hoangngocviet.com / www.dulichhocsinh.net / www.tourhocsinh.com.vn

Tax Code: 0308145431 - Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hồ Chí Minh Cấp ngày 14/04/2009